Kommunchefernas löneliga toppar Stockholm med 132 000 kronor. Av de tjugo bäst betalda kommuncheferna finns hälften i Stockholms län, enligt tidningen Dagens Samhälles enkät om löner 2009.

Största påslaget
får regiondirektören på Gotland som i fjol höjde sin lön med 28 procent. Hälften av landstingsdirektörerna tjänar 100 000 kronor i månaden.

Högsta chefslönen är 7,5 gånger högre än kommunalarens. Enligt KA:s uppskattning tjänar en kommunalare i genomsitt 20 000 kronor i månaden för heltid.