Efter sommaren kom kallduschen för politikerna på Gotland: Prognosen för skatteinkomster 2009 sänks med 79 miljoner. Nu skulle det sparas. Främst på barn- och ungdom. Minskat elevantal anförs också.

I januari varslade man att 153 personer ska sägas upp, 116 är kommunalare och 37 lärare. Än är det inte klart om så många får gå.
– Vi anpassar kostymen efter pengarna vi har, säger kommunalrådet Lena Celion (M)
Ni vann valet på ”jobblinjen”. Infriar ni det?
– Vi anstränger oss hela tiden. Det finns begränsningar för hur många jobb som kommunen kan bistå med. Vi jobbar mycket för att sätta fart på den lokala näringen så att de kan anställa dem som blir övertaliga.
Även privata arbetsgivare på Gotland säger ju upp nu.
– Vi har också väldigt många småföretag som kan hitta nya nischer. Vår arbetsmarknad är inte sämre än andra kommuner.
Varför är det främst barnsköt­are som får gå från förskolorna?
– Vi vill ha en större andel högskoleutbildad.
När ni hade lite bättre ekonomi dög barnskötarna. Nu duger de inte. Kan man behandla anställda så?
– Jag tycker inte att det är rätt slutsats. Vi har haft mer pengar tidigare år men nu har vi ett stort sparbeting. Jag hoppas att varslen till slut blir så låga som möjligt.
Ångrar du att ni har sänkt skatten med 15 öre?
– Det rör sig om bara 10 miljoner kronor. Inget som nämnvärt påverkar dagens läge. Det var en del i vårt tillväxtpaket. Det finns de som bor här en stor del av året, men inte skriver sig här för att skatten är hög. I höstas drog vi dock tillbaka förslag på en ny skattesänkning.

Oppositionsrådet
Björn Jans­son (S) säger att man velat freda vård­-en och skolan. Det innebär 20 miljoner mer än den borgerliga majoriteten ger. Men det skulle långt ifrån räcka till för att rädda alla jobb. De måste minska när elevantalet minskar, anser han.
Han har ett förflutet som Kommunals fackordförande på ön, men invänder inte mot att kommunalare drabbas värst.
– När det blir uppsägningar är det de som har lägre utbildningar som får gå. Vi har satsat rejält med pengar för att möjliggöra för barnskötare att utbilda sig till förskollärare.
Nerskärningarna tar inte slut med det här. Enligt senaste prognosen tappar kommunen ytterligare 39 miljoner. Det motsvarar runt 150 jobb.

Björn Jansson (S)
och Lena Celion (M) är överens om att staten måste ställa upp med mer pengar. Kanske får finansministern snart ett brev från gotlandspolitikerna med krav på ett krispaket för kommunerna.

Krisen slår till

I april 2008 spådde Sveriges Kommuner och Landsting att skatteinkomsterna skulle öka 4,8 procent under 2009. I takt med den ekonomiska krisen har prognosen försämrats.

I december 2008
var prognosen 2,8 procent.

Skillnaden motsvarar 36000 heltidsjobb.