Tjänstemannafackens centralorganisation TCO har jämfört den statliga arbetslöshetsförsäkringen i åtta länder och funnit att den svenska a-kassan befinner sig i strykklass i jämförelse med de andra nordeuropeiska länderna i undersökningen. Och att den är den sämsta i Norden.
– Många av dem som nu drabbas av varsel och arbetslöshet får en ersättning från staten som ger ett undermåligt skydd. Försäkringen har blivit sämre i ett europeiskt perspektiv, säger TCO:s Sture Nordh i ett pressmeddelande.

Det största problemet med a-kassan är enligt granskningen det låga inkomsttaket i försäkringen. Tjänar man över 18 700 kronor i månaden får man från staten ändå inte någon högre ersättning än 14 960 kronor brutto i månaden. Det går att jämföra med exempelvis Frankrike där inkomsttaket är 23 230 kronor.
Enda räddningen är den fackliga inkomstförsäkringen som många fackförbund, däribland Kommunal, har infört.

Att Sverige har hela sju karensdagar drar också ner betyget, tillsammans med det faktum att försäkringen upphör efter 300 dagar, de flesta länder i undersökningen har längre tid än så.
I Danmark kan man exempelvis få ut a-kassa i fyra år under en sexårsperiod.

Ersättning från svenska a-kassan vid olika inkomstnivåer

Inkomst    20 000     25 000      29 000     40 000

Sverige      14 960      14 960       14 960      14 960           
 
Vad skulle du fått om det svenska systemet hade haft samma inkomsttak som i...

Finland       16 000      17 887     17 887      17 887
Frankrike    16 000      20 000     23 230      32 000
Tyskland    16 000      20 000      23 230      32 000
Nederl        16 000      20 000      23 230      27 876
Norge        16 000      20 000      22 069       22 069
Danmark    14 960     14 960      14 960       14 960
Storbrit       4 189        4 189        4 189        4 189           
 
Källa: TCO