SVAR: Visst är det en skrämmande utveckling med den perfektionism och ”slimning”, som idag råder i arbetslivet. Vi är ju alla olika och har olika förutsättningar, så vi bör fråga oss om det verkligen är så här vi vill ha det.
Men du verkar ha fastnat i ett läge med inre ilska och tycker att andra ska ändra på sig. Varför vill du inte säga något om ditt problem? Det är svårt för andra att förstå, när de inte vet något. Jag tror att din situation förvärras av att du inte vill berätta.
Jag hoppas du har en klok chef. Mitt förslag är trots allt att du berättar om din situation för chefen, som kan hjälpa dig lägga upp hur du ska förmedla till dina kollegor att du inte vill bli betraktad som ”sämre”. Det är bra om du först tar stöd från facket också, innan du kontaktar chef-en. Du behöver ju inte berätta exakt vilket handikapp du har om du inte vill, men tala om att du funkar annorlunda än andra och säg hur du vill bli bemött. Omgivningen kommer då att se dig med andra ögon.
Visst kräver detta ett visst mod av dig, men det kommer att underlätta ditt arbetsliv. Det blir inte värre än hur du har det idag, så ge kollegerna en chans!