1) Du vill avskaffa Las, lagen om anställningsskydd,  vad vill du ha i stället?
– Las är otidsenlig. I stället för ett lapptäcke av anställningar vill jag ha en anställningsform likvärdig för alla, en rimlig uppsäg-ningstid och en omställningsförsäkring med en skälig ersättning i skarven mellan två jobb. På lång sikt kommer begreppet fast anställning att försvinna. Fast jobb har blivit som ett andra medborgarskap, en förutsättning för lån, bostad etc. Det bygger en mur mellan dem som är inne i systemet och dem som står utanför.

2) Är moderaterna för försiktiga med att förändra las?
– De har överlåtit till parterna att lösa problemen kring las, men ska man ändra lagstiftningen måste regering och riksdag vara med.

3) I din bok talar du om medarbetaravtal i stället för kollektivavtal, vad är skillnaden?

– Medarbetaravtal är ett avtal med varje medarbetare och kan vara bra i vissa sammanhang. Eftersom vi i Sverige byggt upp ett partsförhållande behövs en motpart. Men jag har svårt att se att det alltid ska behövas en facklig mellanpart som ska företräda arbetstagarna, det känns onaturligt. Det saknas flexibilitet. Vill någon exempelvis jobba andra arbetstider kan kollektiva lösningar sätta stopp för det. Det är även föråldrat med uppdelningen tjänstemän och arbetare. Tvärfackliga samverkansavtal på arbetsplatserna, som Kommunal träffat, låter modernare.

4) Vad väcker Kommunal för tankar hos dig?
– Något lite gammaldags. Jag tänker på sophämtare och snöröjare, även om jag vet att Kommunal är mycket mer än det idag.

5) Du vill öppna offentliga sektorn för fler entreprenörer. Har landstingen och kommunerna spelat ut sin roll som vårdgivare?
– Nej, men ökad konkurrens skapar nytänkande. Kommuner kan ha enbart privata aktörer. Däremot har de ansvar för kvalité, kontroll och upphandlingar. Ju fler aktörer och uppstickare desto bredare idéspektra, däremot är det inte bättre med enbart privata monopol.

6) Hur ska kvinnor våga starta eget när de riskerar att bli utslagna av stora vårdbolag?
– Man kan inte försäkra bort risken. Det är tufft att vara liten och nystartad. Jag har ingen standardlösning. Bra är att ha en mentor som bollplank, tro på sin egen förmåga och gärna ha en kompanjon med säljförmåga. Upphandlingsunderlaget måste utformas så att även små företag har en chans.

7) Eget företagande, var det något du drömde om redan i din ungdom?
– Nej, inte från början. Jag ville ha många barn. Och bli lärare, och var det ett tag. Hade dagens möjligheter funnits hade jag kanske drivit en friskola idag.

ID: Signhild Arnegård Hansen

Ålder: 48 år. Yrke: Styrelseordförande i Svenskt Näringsliv. Driver tillsammans med maken företaget Svenska LantChips i Dalsland. Familj: Maken Michael Hansen, sex barn i åldrarna 21 till 7 år. Varje barn har ett fadderbarn i olika länder. Bor: Segeltorp, Huddinge. Aktuell: Har debuterat med boken Våga! (Ekerlids förlag).

Tre måsten

Tre måsten: Kärleken inom familjen.
Musik: Som inspirerar och bygger upp.
Läsa: Att aldrig sluta inhämta kunskap.

Fem snabba svar

POTATISCHIPS / MORÖTTER
KRISTEN / ATEIST
ORGEL / SAXOFON
MONOPOL / PUSSEL
FÖRSKOLA / VÅRDNADSBIDRAG