Sverige har ett av de bästa systemen i världen för försäljning av läkemedel, det är viktigt att komma ihåg. Den vanligaste formen av behandling i sjukvården är ju att en läkare ordinerar ett läkemedel. Trots det vill den borgerliga regeringen leka affär och privatisera apoteken. Om några år kan två av tre apotek vara privata och de som återstår ska gå med högsta möjliga vinst. Miljarder kronor kommer att rinna iväg, och detta ska betalas av svenska skattebetalare. Därför kommer vi att riva upp reformen om vi får välj-arnas förtroende att bilda regering efter nästa val tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi ville hellre ha en bred politisk överenskommelse om apoteken, men det ville inte regeringen.

Apoteken ska inte längre ha en god och säker läkemedelsförsörjning som mål. Det är vinstmaximering som gäller. Därför kommer statens och landstingens kostnader för läkemedel att öka kraftigt. Mindre pengar blir kvar till annan vård. Men samhällets uppgift är inte att gynna internationella läkemedelsgrossister utan att värna sjukvård-en och skattebetalarnas pengar. Dagens apotek fungerar bra och klarar sig på en ganska låg handelsmarginal. För att locka hit de internationella apotekskedjorna vill regeringen tillåta mycket högre vinst än idag. Det kan betyda att stat-ens och landstingens kostnader ökar med över fyra miljarder kronor varje år. De pengarna kan användas bättre!  

Regeringen säger att privatiseringen är bra eftersom det blir fler småföretagare och fler apotek. Men sjukvården är inte till för företagen utan för medborgarna. Och vill man ha fler apotek kan regeringen säga åt Apoteket AB att öppna fler apotek. Borgerliga politiker säger att staten inte kan köpa tillbaka apoteken. Nej, det är mindre troligt att staten köper tillbaka apotek. Men staten kan radikalt ändra prismodell och reglerna för vilka som får äga apotek. Det räcker långt. <br>

 

Ylva Johansson, Socialdemokraternas talesperson
i sjukvårdsfrågor.