Halvtidsstudier och kortare kurser kan bedrivas samtidigt som man får ersättning från Kommunals a-kassa.
Till och med heltidsstudier kan gå bra, förutsatt att man studerade på heltid även innan man blev arbetslös från ett heltidsjobb.
– Det finns inga riktlinjer över hur länge man ska ha studerat heltid och jobbat heltid, huvudsaken är att det pågått samtidigt. Då är det okej, säker Berit Markeryd, biträdande kassaföreståndare.
Samma regler gäller för den som pluggat på deltid i kombination med deltidsjobb.

För den arbetslöse som inte studerat vid sidan av medan han eller hon arbetade finns möjlighet att behålla a-kassan vid halvtidsstudier eller under kortare kurser.
Den som vill studera på halvtid (max 50 procent) får garantera att den är beredd att avsluta studierna om den får ett arbete som inte går att kombinera med studierna.

De kortare kurser som accepteras av a-kassan är främst av den sort som kallas orienteringskurser, vilka ofta arrangeras via Arbetsförmedlingen.
– Vi råder medlemmarna att höra av sig till oss för att förklara hur de har tänkt studera. Ofta kan vi över telefon avgöra om det är okej eller inte, annars begär vi in papper för att kunna göra ett riktigt beslut, säger Berit Markeryd.