Maria Larsson, äldreomsorgsminister (KD)Hur ska en miljard förbättra äldres hälsa?
– Kunskaper säger att förebyggande åtgärder skjuter upp sjukdomar. Fysisk aktivitet kan minska fallolyckorna, de kostar 5 miljarder kronor. Det behövs en Medicinskt ansvarig för rehabilitering i kommunerna. Målsättningen är att fler ska äta bättre, röra sig mer och ha roligt med andra. Det skjuter upp demenssjukdomar, håller igång hjärta och hjärna. Det har stor betydelse för livskvalitet och samhällsekonomin, det ska vara lönsamt att investera i hälsa.

Vilka förebyggande åtgärder handlar det om?
– Ett exempel på fysisk aktivitet är pensionärsorganisationerna som ordnar stavgång och lär herrar bli bättre på att laga mat. Eller gym som bjuder in äldre.

Hur påverkas kommunalarnas jobb?
– Det kan bli spindlar i nätet. På vissa håll har hemtjänsten samlat ihop äldre på ett ställe där de lagar mat och äter tillsammans.

Länge har vårdbolag vunnit upphandlingar med lägsta pris, är det här ett sätt att lappa över de brister som finns?
– Nu kommer en ny lag, LOV, lagen om valfrihetssystem, då kommer man inte konkurrera med pris utan med kvalitet. Om någon erbjuder till exempel träning och det blir populärt kommer det att sprida sig. Den nya lagen ger inte hemtjänsten mer tid, men leverantörer och den ideella sektorn kan samverka. Det går om man klarar ut vad var och en ska göra. Det handlar inte om att den frivilliga sektorn ska ta jobben.

Vilken tyngd har det här KD-förslaget?
– Alla parter håller på med politisk utveckling. Det här blir föremål för KD:s valmanifest. Förhoppningsvis finns det en samsyn så att det kan bli en del av Alliansens gemensamma valmanifest. Nu är det bara en budget kvar före nästa val, därför är det mer realistiskt att detta genomförs efter valet.

Vilken vård önskar du dig?
– Min vision är att jag får fortsätta vara den person som jag är. Jag tycker mycket om teater och musik, lyssnar på musikaler, operetter, jazz och håller på att lära mig opera. Jag tycker om livemusik, därför hoppas jag att jag får hjälp att besöka olika evenemang. Min erfarenhet ät att god mat bara blir viktigare, så jag hoppas att jag får äta gott med goda vänner.