Hjärtat kysser dagen varm

i tystnadens passion, det älskar och tar

bevarar den i sitt innersta rum

för att minnas, när vinterkyla biter kall

då kärlek fortfarande är och

stilla lindrar själar till ro

där viskar dagar hopp

i att vila till våren

där knoppas glädjen

till himmelsk båge, som

vårregnet så ljumt leker, skirt

målar färger, vår morgongåva

att njuta