Jane Fonda skriver om åren som sexsymbol i filmer som Barbarella. Om sitt politiska uppvaknande under Vietnamkriget där hon blir Hanoi-Jane i media. Om 1980-talet när hon blir workout-drottning. Hon skriver om mammans självmord, om en ständig längtan efter bekräftelse och kärlek från pappan, hon skriver om sina män.
Och på det typiskt amerikanska sättet väjer hon inte för att visa upp skuggsidorna.