Organisationen skriver också att det är fel att ha ett tak på 40 timmars assistans. Att sedan låta hemtjänsten ta över innebär nackdelar för den enskilde brukaren, hemtjänst och assistans står för olika kompetenser. Då är vitsen med ett enhetligt statligt huvumannaskap borta, det kan bli nya orättvisa bedömningar beroende på vilken kommun den enskilde bor i.
Beräkningsgrunderna för ersättning då vikarier sätts in ifrågasätts också, och kostnaden för arbetsledning saknas, menar Vårdföretagarna.