Strejken utbröt när ett kontrakt vid ett oljeraffinaderi gavs till en underentreprenör, en italiensk firma. Firman anlitade i sin tur italiensk och portugisisk arbetskraft i stället för brittisk.
Brittiska arbetare retar sig på att medan de får lokalt tigga efter jobb går jobben till utländska arbetare. De engelska arbetarna har högre löner enligt kollektivavtal.
Derek Simpson, generalsekreterare i fackförbundet Unite, säger att Lindsey är en del av ett mycket större problem som kommer att fortsätta inte bara i Storbritannien utan även i andra länder.
– Jobben måste vara öppna för alla – såväl utländska som brittiska arbetare, anser han.

Missnöjet i Lindsey kan också kopplas till EU:s utslag i det svenska Lavalmålet, vilket gör det möjligt för arbetsgivare att betala lägre löner och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft jämfört med den inhemska.
Derek Simpson vill precis som det svenska LO och Europafacket att EU:s utstationeringsdirektiv ska ses över, det vill säga de regler som gäller för arbetstagare som arbetar tillfälligt i ett annat land.

I en kommentar till de brittiska strejkerna säger EU-kommissionären Vladimir Spidla ”För närvarande ser inte kommissionen något behov av ett lagförslag”.
Det vill säga någon ändring av direktivet är inte aktuellt.