Kommunal, och böndernas LRF och SLA med flera har nu startat en riksomfattande kampanj för att minska skador och dödsfall.

Varje år dör i genomsnitt 15 personer och tusentals skadas inom jord- och skogsbruk. Många av dem är barn.
Varje olycka medför en personlig och en ekonomisk förlust och för samhället kostar olyckorna 2-3 miljarder kronor – varje år. De allvarligaste olyckorna inträffar vid traktorkörning, djurskötsel och trädfällning.
– Det räcker inte med sunt bondförnuft längre för att förhindra olyckor i lantbruket. Det måste vara säkert bondförnuft grundat på andra attityder och förhållningssätt till olyckorna, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson som var på plats på jordbruksmässan MILA i Malmö tillsammans med bland andra ombudsman Anja Westberg från Kommunal.
Det hela handlar om kunskap är alla ense om. Och rådgivning genom handledning.

Olyckorna ska minskas genom utbildning av handledare, som kommer att erbjuda olika former av handledning med gårdens arbetsmiljö i fokus. Det kommer att behövas många aktörer för att genomföra alla insatser. Till handledare söker vi traditionella rådgivare, lantbrukare eller andra med passande bakgrund.
– Från facklig sida har vi 23 heltidsanställda regionala skyddsombud och 230 förtroendevalda över hela landet, berättade Anja Westberg. Många av dem är mycket välutbildade, t ex på Lunds universitet.
Det finns bönder som inte låter myndigheter och skyddsombud granska sin verksamhet ur arbetsmiljösynpunkt. Vad ska ni göra med dem?
– De allra flesta förstår hur  farlig ett jordbruk är, de andra får vi försöka komma till tals med, sa LRFs Lars-Göran Pettersson.
Kampanjen Säkert Bondförnuft beräknas pågå till och med år 2013.