I sitt remissvar pekar KFO på att en sådan ordning leder till att det blir svårt att rekrytera personliga assistenter och till anställningsvillkor
”så orimliga att de i princip inte finns på svensk arbetsmarknad.” Risken är att personlig assistent åter blir ett genomgångsyrke.

KFO tar också upp problemen med uppsägningslön, små specialiserade verksamheter kan inte betala uppsägningslön när den som får assistans tas in på sjukhus eller avlider. Risken är att människor med vissa funktionsnedsättningar får allt svårare att hitta personliga assistenter. Likaså leder en för låg schablonersättning för vikarier till att kretsen av tänkbara personliga assistenter krymper, de med hög sjukfrånvaro gallras bort, till men för användarnas valfrihet.