I sitt remissvar pekar Försäkringskassan på flera problem, som att en del av förslagen leder till kraftigt ökade kostnader för IT-utveckling och administration för Försäkringskassan. Kommitténs förslag som ska minska möjligheterna till dubbel assistans kommer inte att få så stor effekt, eftersom många i målgruppen har hjälpmedel och bostadsanpassningar sedan tidigare.

Försäkringskassan är också kritisk till förslaget om ett ”golv” för rätten till personlig assistans vid mer än 20 timmars grundläggande behov. Det riskerar att leda till sämre möjligheter för vissa grupper av funktionshindrade. Detta ”golv” kombinerat med att ledsagarservice tas bort kan innebära att personer som har andra assistansbehov för att kunna arbeta måste avsluta sin anställning.
Ansvarsfördelningen för tillsyn och kontroll måste också utredas, skriver Försäkringskassan, till exempel vilka roller Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket ska ha.

Men Försäkringskassan är också positiv till en del: att hela ansvaret för personlig assistans blir statligt, att barns rättigheter lyfts fram och att den assistansberättigade ska kunna ha med sin personliga assistent under en sjukhusvistelse upp till sex månader. Men detta ska kunna ske utan en prövning, anser Försäkringskassan.