Det säger forskare från Karolinska Institutet i en ny rapport. Sambandet mellan vägtrafikbuller och hjärtinfarkt är ännu inte helt säkerställt, men flera studier pekar mot liknande resultat.
I Sverige är gränsvärdet 55 decibel utomhus för vägtrafikbuller.