Hur mycket mer pengar tycker då Kommunal att det behövs?
– Om vi ska vara lite lojala med vår arbetsgivare så har de sagt 10 miljarder. Jag tycker att man kan pröva den siffran och se om det är så mycket som behövs. Det kanske behövs ytterligare för att man ska kunna upprätthålla kvalitén, och för att personalen kan få kompetensutveckling, säger Ylva Thörn.
Hon säger att hon ska skriva ett brev till Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Hon ska också ta upp frågan när hon träffar SKL:s ordförande Anders Knape (M) nästa vecka.

Anna Thoursie
Anna Thoursie, Kommunals chefekonom.
Foto: Emma Bergstrand

Kommunals chefekonom Anna Thoursie menar också att ökade statsbidrag till kommunsektorn är nödvändigt.
Hennes utgångspunkt är att dagens internationella kris inte bara är en finanskris. Det handlar också om minskad konsumtion och investeringar.
– Den internationella efterfrågebortfallet är en lika viktig faktor, säger hon. Världen kommer att få leva med den sparsamme amerikanen.
Thoursie talar om en ”temporär” ökning, det vill säga tillfällig, och om fler miljarder.
 – Regeringen bör besluta om temporärt ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Socialdemokraterna har uttalat sig positivt o en sådan åtgärd. För 20 miljarder kronor kan 35000 kommunala arbetstillfällen upprätthållas.
Kommunals invit till arbetsgivaren kom vid en konferens med fackliga ledare från hela landet. En uppdaterad enkät som de besvarat visar hur krisen skärps. 65 procent, mot 60 procent i höstas upplever nerdragningar. Sammanräknat redovisas hur 7555 jobb försvinner.

I Boden, som styrs av en allians med alla partier utom S och KD, har kommunen varslat 45 kommunalare inom skolan. Tio har fått jobberbjudande inom äldreomsorgen, berättar sektionsordförande Jan Oskarsson för KA.
– Men de har alla haft heltider och nu erbjuds de bara deltider. Det är 75 procent, 65 procent, 61 procent…
– Och dessutom kommer man att säga upp fler än hundra lärare. Hur ska det fungera i skolan, kan man fråga sig. Speciellt för barn som behöver extra stöd. Vi fattar ingenting.

Förra veckan drog också socialförvaltningen i handbromsen:
– I mars ska de presentera ett förslag. Det kan bli anställningsstopp, lägre personaltäthet…de jobbar på olika förslag.
Det finns planer på att privatisera hela den tekniska förvaltningen.
– Det innebär fastighetsförvaltningen, lokalvården, övriga kosten och så vägar vatten och avlopp!
Privatiseringarna berör också andra delar.
– Vikarier till skolan ska under de första två veckorna tas av bemanningsföretag. Det betyder att en del som blir uppsagda kommer kanske att komma tillbaka som vikarier på sina egna tjänster men nu anställda av bemanningsföretag.
Säger man att man ska spara pengar genom privatiseringar?
– Javisst säger man det från politiskt håll. Vi är tveksamma om det blir billigare att ta vikarier genom bemanningsföretag.

Jan Oskarsson befarar att om Kommunal gör sin jobbenkät till höstenså  kan svaret från Boden se mycket annorlunda ut:
– Jag tror att de 45-100 som idag är i farozonen kan ha blivit 300 eller 400 till hösten. Det är en realistisk siffra.
Hur många medlemmar har Kommunal i Boden?
– Allt som allt drygt 2200.