Trots att EU:s regler gör det lättare att anlita företag utan kollektivavtal och att andelen fackanslutna minskar, så omfattades nära två tredjedelar av alla anställda inom EU av kollektivavtal.

Kommissionens studie visar att med kollektivavtal minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Även inkomstskillnaderna i samhället minskar med kollektivavtal. Studien beräknar att tio procent högre fackligt medlemskap innebär i genomsnitt ungefär två procent mindre inkomstskillnader.

Andelen fackligt anslutna i EU–länderna varierar kraftigt. Högst är andelen i Sverige, 76 procent år 2005, och lägst samma år i Frankrike, 9 procent. Genomsnittet i EU detta år låg på 25 procent fackligt anslutna.