IiP-certifieringen ”Investors in People” kommer från Storbritannien och handlar mycket om tydliga mål, inflytande för medarbetarna och kompetensutveckling.
Elisabeth Eddebrant är undersköterska på Trollsjögårdens äldreboende, och säger att personalens inflytande ökat med certifieringen:
– Det är jätteroligt. Vi har till exempel påverkat vårt schema så att vi kan ta det lugnare med de boende på morgonen, de behöver det. Vi har också fått personlig tid med var och en av de boende en gång i veckan.

Johanna Sundberg leder arbetet med certifieringen i kommunen, och hon berättar att det handlar om att sätta mål, och att de målen ska brytas ner och bli konkreta på varje arbetsplats. I Eslöv är de övergripande målen Mångfald, Bemötande, Medborgarfokus/inflytande och Delaktighet (personalen).
– Ledarskap blir viktigt, att medarbetarna får gensvar och inflytande, säger hon. Vi kan se att sjukskrivningarna bland personalen gått ner, en del av det hänger ihop med certifieringen.

Målet om mångfald kommer att utvecklas mer, kommunen har fått medel från Europeiska socialfonden för att utbilda 3 000 anställda.
Elisabeth Eddebrant ska också fortbilda sig:
– Jag har tidigare gått kurs i demensvård, nu kommer jag att gå en kurs i palliativ vård.
Trollsjögården är en bra plats att bo på när man blir gammal och behöver vård, säger Elisabeth.
– Den ligger vackert vid sjön, är ganska ny och välplanerad, ingen bor på mindre yta än 39 kvadratmeter. Jag har sett ut ett rum där jag vill bo när jag blir gammal och behöver få hjälp…

I Sverige finns det mer än 80 organisationer som kan är IiP-certifierade och kan kalla sig Investor in People. Fler är på väg.  Investors in People skapades ursprungligen för att öka konkurrenskraften för företag i Storbritannien. De flesta certifierade organisationer i Sverige finns än så länge inom offentlig sektor.