DEN ÖVERGÅR I NÅGOT MINDRE SMÄRTSAMT
MEN NÅGOT STÖRRE…..
NÅGOT VI KALLAR SAKNAD OCH TOMHET.