Bloomsburygruppen levde i Storbritannen i början av 1900-talet. De var författare, konstnärer, intellektuella. Dit hörde Virgina Woolf, hennes syster Vanessa Bell, Lytton Strachey, Duncan Grant och nationalekonomen John Maynard Keynes.
En grupp borgerliga bohemer som bröt mot samtidens konventioner i det mesta som hörde deras liv till; tanke, inredning, måleri, sexualitet och politik.

Ingela Lind skriver opretentiöst. Hon är inte vördnadsfull utan skriver och kommenterar och för nästan en sorts dialog, som om Bloomsberries (som hon kallar dem) vore hennes gamla släktingar.
Det är väldigt långt ifrån en strikt och seriös genomgång för vad Bloomsburygruppen stod för – men det behöver inte vara av ondo. Ingela Lind lyckas väcka en nyfikenhet på att ta reda på mer om många av dem, hon ger lust att läsa mer direkt av dem hon skriver om.