Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. Där studeras inkomsteffekterna för personer som blivit arbetslösa på grund av nedläggning eller nedskärningar på arbetsplatsen.

Resultatet antyder också att för den som har hög motivation att skaffa ett nytt arbete – även om det medför flytt – ökar chansen att få arbete på hemorten.