När regeringen försämrade möjligheterna för deltidsarbetslösa att stämpla från a-kassan ville den tillfälligt göra det enklare för deltidsarbetslösa att få heltidsanställning. Under 2008 infördes därför nystartsjobb för deltidsarbetslösa och timanställda som fick en heltidstjänst.

Satsningen har gett ett blygsamt resultat. Under förra årets 12 månader fick endast 396 personer ett sådant nystartsjobb.
336 av dem hade kvar sin anställning 17 januari 2009, knappt hälften av dem är kvinnor.

När satsningen på nystartsjobb för deltidsarbetslösa presenterades hyste arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) förhoppningen att de kunde vara ett sätt att lösa deltidsproblematiken.
Ett nystartsjobb innebär att arbetsgivaravgiften reduceras för arbetsgivaren, vilket alltså gör det billigare att anställa.