Socialstyrelsen ska få ansvar för kontroll av socialtjänsten, föreslår regeringen.
– De ska kunna förbjuda verksamhet som fungerar dåligt säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (KD) i en kommentar.

Idag finns 21 självständiga myndigheter, länsstyrelserna, som har till uppgift att ha tillsyn över samhällets sociala insatser. Det är 20 för många, anser regeringen.
– Barn, äldre och personer med funktionshinder garanteras idag inte den service, vård och omsorg som lagen ger dem rätt till, säger Maria Larsson. Det handlar om utsatta gruppers rättssäkerhet, säger hon.

Regeringens förslag, som kommer i en så kallad lagrådsremiss, innebär att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet förs över till Socialstyrelsen och samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kommer totalt att disponera cirka 300 miljoner kronor för att genomföra reformen.

Sveriges Kommuner och landsting gör dock tummen ner för regeringens förslag.
– Det är nog bra med en central tillsyn, men den måste stå på egna ben som en egen myndighet, säger Anders Knape, ordförande i SKL.
SKL anser att det inte är bra att samma myndighet som håller i tillsynen också håller i regelverk och utvecklingsfrågor.
– Funktionerna måste hållas åtskilda, anser Anders Knape.

Lagrådsremiss kallas det förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen.