En orsak är att möjligheten att vara kvar på arbetsplatsen med lägre prestationskrav har tagits bort. Utvecklingen riskerar att leda till ett arbetsliv som inte är långsiktigt hållbart.
Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som bygger på intervjuer med arbetare på Volvo.