Det nya i studien är att försämrad livskvalitet hos de drabbade har räknats in i kostnaden. Enligt rapporten kan många fallolyckor förebyggas genom fysisk träning, inventering av faror i hemmet och översyn av medicinering.
Studien har gjorts av Statens folkhälsoinstitut.