Carin Jämtin
Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S) i Stockholm.
Fot: Hugo Leijon

Dessutom finns ett flertal Lex Sarah och Lex Maria-anmälningar.
Det som upprört Socialdemokraterna är allvarliga brister på Vintertullen på Södermalm, Serafen på Kungsholmen och Kampementet på Östermalm.
Samtliga sköts av olika vårdentreprenörer, på uppdrag av Stockholms stad.
– Rapporten från socialstyrelsen berättar om flera fall där de äldres värdighet och integritet ställts åt sidan, säger Carin Jämtin. På ett av äldreboendena användes en lyftanordning fel och en gammal kvinna dog som följd av det.
– Vi är mycket kritiska mot att lägsta pris tycks gå före kvalitet i äldreomsorgen. Vi har försökt diskutera det med de borgerliga, men det är som att tala för döva öron, anser Carin Jämtin och Socialdemokraterna.