LO-ekonomerna spår att sysselsättningen faller med 100 000 personer i år. BNP sjunker totalt med 0,7 procent 2009, även om det vänder under det andra halvåret. Men sysselsättningen fortsätter att falla också under 2010. Därför måste fokus i finanspolitiken ligga på sysselsättningen och löntagarna, hävdas i rapporten.
Varje höst och vår kommer LO-ekonomerna med sina ”Ekonomiska utsikter”.  Men den dramatiska utvecklingen av finanskrisen under hösten har gjort att de fått uppdatera sina siffror.

Sammanlagt vill LO-ekonomerna att regeringen satsar 50 miljarder i olika åtgärder:
• Kretsen av industriföretag som kan få nödlån via Riksgälden ska breddas, inte bara gälla fordonsindustrin.
• Utbildning och kompetensutveckling för anställda inom industrisektorn bör dras igång under 2009 så att de inte behöver sägas upp. Kostnaden bör delas lika mellan staten och företagen.
• De arbetsmarknadspolitiska programmen bör öka med cirka 50 000 platser 2009, med fokus på arbetsmarknadsutbildning och praktik.
• Kommunerna bör få ett tidsbegränsat statsbidrag som motverkar neddragningar – för 20 miljarder kronor kan 35 000 kommunala jobb upprätthållas.
• Offentliga investeringar bör tidigareläggas.
• Ett tidsbegränsat ROT-avdrag bör införas 2009 och del av 2010 som omfattar både fastighetsägare och hushåll.

– Det viktigaste i det här läget är att rikta in finanspolitiken på sysselsättningen 2009 och 2010. Löntagarna måste skyddas för de stora svårigheter som väntar, säger LO:s chefsekonom Lena Westerlund. Det gäller att förhindra ett ras för industrin som befinner sig ett nödläge, bromsa nedgången i byggsektorn och förhindra att krisen sprider sig till kommunerna. Den kommunala verksamheten ska inte behöva avgöras av konjunkturväxlingar.