Kundval finns i ett fyrtiotal kommuner och antalet växer snabbt. Medborgarna ska själva välja företag när de får hemtjänst. Konsekvenserna för miljön diskuteras sällan.

Rasbo ligger drygt två mil från centrala Uppsala. Här skötte Carema hemtjänsten fram till oktober förra året.
När Uppsala införde kundval var Carema inte intresserat, och 33 brukare i Rasbo fick lov att välja mellan kommunen och fyra olika hemtjänstföretag. 31 av brukarna valde kommunen, som nu har en grupp personal på plats i Rasbo.
Men en brukare valde Aleris, och en annan valde Förenade Care, de behöver olika mycket hjälp varje dag.

Grafik: Elin Steen

Från Aleris i Eriksberg i Uppsala åker därför personal cirka 2,5 mil till Rasbo. Och från Förenade Care på S:t Olofsgatan åker personal cirka 2 mil till en annan brukare i Rasbo. Tillsammans blir det 14 mil varje dag, eller 28 kg koldioxid.
Är kundvalet klimatsmart? Uppsala har antagit en handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen.
– Det här låter inte så bra, säger miljöstrategen Lena Forsell. Jag har inte arbetat så länge i kommunen och vet inte om man tog hänsyn till frågan då kundvalet diskuterades. Däremot har vi arbetat med att samordna varutransporter för att minska utsläppen.

Gustaf von Essen (KD) är ansvarig för äldreomsorgen i Uppsala:
– Jo, vi är uppmärksamma på det, och ska utvärdera just det senare i vår. Vi håller på att införa elektroniska lås hos brukarna, så att personal inte ska behöva åka långa vägar för att hämta nycklar, det ska minska bilåkandet. Kanske kan man på sikt tänka sig ett samarbete mellan de olika företagen i vissa fall, för att få ner långa resor.

Magnus Nilsson är trafikexpert på Naturskyddsföreningen. En genomsnittsbil i Sverige släpper ut 200 gr koldioxid per kilometer, berättar han.
– Det är inte bara kundval i hemtjänsten som kan leda till mer trafik. Vi har också alla skolresor i storstäderna, föräldrar kör sina barn till de skolor de valt. Det leder till sämre trafiksäkerhet kring skolorna så att ännu fler föräldrar väljer att lämna av barnen i bil.