Koleraepidemin i Zimbabwe sprider sig snabbt från de ursprungliga kärnområdena i städerna och härjar nu också på landsbygden. Världshälsoorganisationen WHO:s senaste statistik visar 2 755 döda med en 20-procentig ökning av antalet dödsfall på en vecka.

Enligt Gapwuz generalsekreterare Gertrude Hambira är projektet ett nödvändigt svar på ett akut behov av att informera lantarbetare om frågor kring vatten och grundläggande hygien och förbundet satsar alla krafter på att arrangera kolerakurser på lantbruk som ofta ligger mycket isolerat.
– Gårdarna saknar tillgång till bra dricksvatten, säger Hambira.

Facket har kritiserat regeringen för att blunda för epidemin och samtidigt förstöra landets hälsovårdssystem och kräver nu massiva insatser, till exempel nödleveranser av medicin och vattenreningstabletter.