Där syns ett spår där kan man ana tiden.
Blundar, ändå jag vet
I drömmarna var tyget vävt av siden
Men aldrig fann jag det. . .

Jag ville ha det kvar som förr
Så svårt att byta bana
Allt vackert bakom lyckans dörr
Jag ändå nu kan ana. . .