Valet till Europaparlamentet den 7 juni var söndagens tema under socialdemokraternas framtidsdagar som arrangerades i Västerås.
Bland talarna fanns Margot Wallström, socialdemokrat och ledamot i EU–kommissionen.
Denna kommission förklarade nyligen att den inte tänker följa uppmaningen från EU–parlamentet att se över EU:s lagstiftning för att stärka de fackliga rättigheterna.

Men Margot Wallström är av annan uppfattning. Hon stöder socialdemokraternas och LO:s gemensamma valplattform inför EU–valet.
I denna plattform står bland annat:”Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen måste gå före den fria rörligheten. Vi vill att det i EU:s lagstiftning införs ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna…. Dagens regler för arbetstagare som arbetar tillfälligt i ett annat EU–land, det så kallade utstationeringsdirektivet, måste ändras för att garantera principen om lika lön för lika arbete.”

– Detta stöder jag definitivt. Fackliga rättigheter måste vara grunden för den fria rörligheten inom EU, säger hon.
I sitt tal vid socialdemokraternas möte i Västerås förklarade hon att det är viktigt att följa sin inre ideologiska kompass när det gäller EU–arbetet.
– För oss socialdemokrater säger vår kompass att det behövs social rättvisa, jämställdhet och hållbar ekologisk utveckling.

EU–parlamentarikern Jan Andersson sa vid mötet att det är svårt att förstå regeringens argument att det är fel att kräva att EU–lagstiftningen ses över för att stärka de fackliga rättigheterna.
Han kritiserade arbetsmarknadsministern som säger att en sådan översyn riskerar att leda till att EU–reglerna blir sämre för kollektivavtalen eftersom många regeringar inom EU vill se svagare fack.
– Men varje förändring av EU–lagstiftningen kräver EU–parlamentets godkännande. Och parlamentet har med 400 röster krävt förbättrad lagstiftning. Så det finns ingen risk med att se över EU–lagstiftningen.

Om fyra månader är det val till EU–parlamentet. Margot Wallström säger att kommissionen i alla fall inte innan dess kommer att lägga fram något förslag om att se över EU–lagstiftningen.
– Det är för nära valet. Sen får vi se hur stort tryck det blir i valrörelsen i denna fråga och vilka som sitter i parlamentet efter valet.
Margot Wallström tycker att det är en bra idé från socialdemokraterna, att parlamentet efter valet inte ska godkänna den nya EU–kommissionen om denna inte går med på att se över EU–lagstiftningen för att stärka kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna.

– Det är ett utmärkt sätt att öka trycket i denna fråga, säger hon.
En stor del av dagen i Västerås gick åt till att betona hur viktigt det är att få de svenska väljarna att gå och rösta. Socialdemokrater och fackligt aktiva uppmanades att få arbetskamrater och andra att förstå att det gör skillnad om det är någon från det röda eller blåa blocket som tar plats i parlamentet.

Partiordföranden Mona Sahlin föreslog att partikamraterna skulle fråga arbetskamrater och andra vad de ska göra i början av juni.
– Själv ska jag gå på Bruce Springsteens konsert i Stockholm den 4 juni. Den 6 juni ska jag fira demokratin. Och den 7 juni ska jag använda demokratin genom att rösta i EU–parlamentsvalet. Det tycker jag att alla andra också ska göra, sa hon.