För första gången presenterar LO och socialdemokraterna ett gemensamt valmanifest inför ett Europaparlamentsval. Tillsammans säger de sig ta strid mot de politiska krafter som vill att löntagarna ska tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

– Det är första gången vi gör det på det här sättet. Det här är viktigt för att vi ska kunna behålla kollektivavtalen i Sverige och för att alla ska behandlas lika på arbetsplatserna. Förutsättningen för det är att utstationeringsdirektivet ändras och att vi får ett socialt protokoll, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

Utstationeringsdirektivet (de regler som gäller för arbetstagare som arbetar tillfälligt i ett annat land) måste ändras, menar LO, för att garantera principen om lika lön för lika arbete.

Att det införs ett socialt protokoll i EU:s lagstiftning för att bättre skydda de fackliga rättigheterna, är en den andra reform som Ulla Lindqvist nämner. Det handlar om att ändra EU:s lagstiftning för att förhindra framtida Laval-fall. Att den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen går före den fria rörligheten på den inre marknaden.

LO kräver också rätt för anställda att genomföra sympatiåtgärder för löntagare i ett annat land. Rätt till sympatiåtgärder bör vara en femte frihet, att lägga till de fyra befintliga (fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital).

Andra punkter är full sysselsättning, jämställdhet och rätt till heltid, arbetsmiljö, arbetstidsfrågan (att regeln om att anställda ska arbeta max 48 timmar per vecka inklusive övertid ska gälla i alla medlemsländer utan undantag), gemensamma minimiregler för anställningstrygghet och migrantarbetares rättigheter.

– Det handlar om varför LO ska motivera medlemmarna att rösta i parlamentsvalet. Mycket står på spel och det är mycket som händer på arbetsmarknaden, det här valet känns ännu viktigare än de tidigare valen till EU-parlamentet, säger Karin Näsmark, tidigare ledamot i Kommunals förbundsstyrelse, och  LO:s distriktsordförande i mellersta Norrland.