På socialdemokraternas ”vårdtoppmöte” i Västerås, där landstingspolitiker och partivänner från hela landet samlades, fattas egentligen inga beslut om vilken sjukvårdspolitik partiet ska föra. Det programmet presenteras av rådslaget först om en månad och fastslås på partikongressen i höst.

Fredagens möte hade mer formen av en mellanstation i rådslagsarbetet, vilket också var vad partiordförande Mona Sahlin kallade det för.
Socialdemokraterna enades dock om ett uttalande som handlar om att stoppa gräddfiler, fortsätta investera och att valfriheten ska vara en valfrihet för patienter och inte för vårdföretag.

– Vi måste bli tydliga om våra motiv. Vi pratar ofta om driftsformer, men det handlar inte så mycket om ägande som om solidaritet och hur vi uppnår jämlikhet. Vi vill garantera vården, inte neka personalen från att ta över, sa partiordförande Mona Sahlin i sitt anförande.

Partiet vill införa vad de kallar en nationell certifiering, en sorts kvalitetsmätning, av samtliga vårdgivare, både offentliga och privata.
– Då kan alla lita på sjukvården.
Socialdemokraterna vill också öka vårdpersonalens tid med patienterna. Om fem år är målet att halva arbetstiden ska ägnas åt patientarbete, mot en tredjedel idag. De vill att staten och huvudmännen för sjukvården tillsammans tar initiativ för ett handlingsprogram för att öka patienttiden.

S menar att det skulle kunna frigöra tid som motsvarar 20000 nya läkare och sjuksköterskor.
Mona Sahlin talade också om vårdens arbetsmiljö och arbetsvillkor och nämnde särskilt mönsterarbetsplatser som ett bra exempel, även om det arbetet också måste utvecklas.
– Vi har ett mycket viktigt handslag med Kommunal och Ylva Thörn och det måste vi vårda.

Nästa år inför den borgerliga regeringen en tvingande lag om fri etableringsrätt med Vårdval Stockholm som mall för hela landet. En modell som socialdemokraterna är starkt kritiska till:
– Om jag blir statsminister 2010 river vi upp den fria etableringsrätten. Moderaterna genomför nu ett systemskifte i vården och det sker i det tysta. Jag vill säga: Se upp, Vårdval Stockholm kan komma till ett landsting nära dig, sa Mona Sahlin.

Vårduttalande från s

Socialdemokraternas uttalande har rubriken ”Stoppa kvalitetsraset. Starta framtidsarbetet.” och sammanfattas i fem punkter:

1. Investeringar – inte nedskärningar
2. Toppkvalitet för alla – inte gräddfiler
3. Bättre tillgänglighet – inte längre köer
4. Tid för vård – inte mer administration
5. Valfrihet för patienter – inte för vårdföretag