– Vi ser allvarligt på de här fallen, Det har varit allvarliga brister, som är förödande för patienten, säger Staffan Blom, chef för regionala tillsynsenheten vid Socialstyrelsen.
Dödsfallen rör:
En kvinna som tappades i golvet på äldreboendet Kampementet i Stockholm, då hon skulle lyftas ur sängen. Doktorn tillkallades inte och patienten dog morgonen därpå.
En kvinna på ett gruppboende i Sollentuna. Hon hade sjunkande blodsockervärden och det dröjde innan hon fördes till akuten. Hon avled på akuten.
En man på ett gruppboende i Bandhagen hade en urinvägsinfektion. Trots att anhöriga slagit larm vidtog inte personalen tillräckliga åtgärder. Han avled senare.
På Vintertullens äldreboende avled också en kvinna som varken kunde höra eller se, där Socialstyrelsen påpekar brister i behandlingen av henne.

Helt allmänt handlar det om brister i dokumentationen på de fyra boendena.
– De har inte följt patientens sjukdomsutveckling och skickar inte in patienten till sjukhus i tid av flera anledningar. Det har inte dokumenterats hur den äldre personen mått och vad man har gjort för åtgärder, Läkare har inte tillkallats i tid, säger Staffan Blom.
KA skrev i höstas om hur anhöriga slog larm på Vintertullen, om fallolyckor och om medicin som inte delades ut. Attendo hade vunnit i anbudsupphandlingen genom att vara tolv miljoner än Aleris, som tidigare bedrev verksamheten där.
Såväl Socialstyrelsen som Länsstyrelsen kommer att göra en uppföljning där.
Staffan Blom kan inte påstå att Attendo utmärker sig särskilt men just nu har det råkat bli många ärenden som rör det vårdbolaget, och de enskilda fallen är nog så allvarliga.
– En faktor kan vara brist på kompetent personal i verksamheten. Dessutom råder ganska stor personalomsättning inom äldreomsorgen. Ibland ser vi att sjuksköterskorna har ansvar för alldeles för många boenden, säger han.

På Attendo Care säger presschefen Jonas Morian:
– När det gäller Kampementet är det inte medicinskt utrett, så där vet vi inte om det var fallolyckan som ledde till kvinnans död. Däremot är det helt klart att vi har gjort fel.
Han säger att varje enskilt fall, varje missgrepp som Attendo gör är djupt olyckligt.
– Vi måste se över var vi har brustit och hur vi kan undvika att sådant här upprepas. Vi är noga med avvikelserapporter och gör hellre en anmälan för mycket än för lite.
I två av fallen har Attendo gjort en anmälan enligt Lex Maria.
KA får ofta höra från anhöriga och anställda att det är brist på personal, vad är din kommentar?
– Ja, det är en uppfattning, bland annat av Kommunalarbetaren, men vi tror inte att det är på det sättet. Vi gör bemanningen utifrån brukartäthet. Det är kommunen som uppdragsgivare informerad om. God ledning, resurser och arbetsglädje mäts inte bara med antal huvuden.