För knappt 10 år sedan sammanfattade Kommunal sin syn på bra äldreomsorg i form av tio rättighetspunkter för äldre. De framfördes vid en uppvaktning till dåvarande socialminister Lars Engqvist.
Lite senare kom kravlistan ”10 rättigheter för de anställda inom äldreomsorgen”.
I grunden finns uppfattningen att bra äldreomsorg kräver bra arbetsvillkor för personalen.

Ylva Thörn
Foto: Hugo Leijon

I en undersökning har 871 undersköterskor och vårdbiträden fått svara på frågor om hur det står till idag. Och problemen kvarstår i hög utsträckning.
Varannan tillfrågad säger att de äldre inte har rätt att komma ut när de har lust eller gå till sin vanliga mataffär. En tredjedel att de äldre inte har rätt att bestämma sina tider och rutiner.
Siffrorna vad gäller möjligheten att komma ut när man har lust är sämre i mindre kommuner jämfört med större.

Svaren vad gäller personalens situation är också nedslående utifrån personalens perspektiv. Cirka hälften tycker inte att de kan påverka arbetstiderna, har en lön som de inte tycker att de kan leva på och tror inte att de orkar jobba arbetslivet ut. Omkring var tredje har inte rätt till heltid, ingen bra chef och känner inte att man jobbar i en ”framtidsbransch”
Nio av tio är dock stolt över sitt jobb och tycker att man är ”proffs” på omvårdnad.

Samtidigt som Ylva Thörn ser försök att utveckla nya arbetssätt i en del kommuner ser hon också stora problem:
– Det har brett ut sig på många arbetsplatser att du inte vågar ifrågasätta. Vi måste få till ett nytt synsätt, inse att de anställda har kunskap. Det behövs politiska beslut.
Hon är orolig för kommunernas dåliga ekonomi. Verksamheter som inte har återhämtat sig efter 90-talets försämringar.  Många kvinnor som har blivit långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade efter att de slitits ut på jobbet.
– Färre personer ska göra lika mycket, eller lite till, och det fungerar inte. Vill vi ha en värdig äldreomsorg så måste vi inse att det krävs personalresurser.

Samtidigt återkommer hon till Kommunals uppfattning att kommunerna kan tjäna på fler heltider och färre timanställda.
Med en mer flexibel arbetsorganisation kan man ge ökad möjlighet till heltid.
Man kan också komma långt med bra chefer som ser att det behövs en bra dialog med de anställda, anser Thörn.
– Det är faktiskt inte så svårt att verkställa att äldreomsorgspersonalen får chans att planera dagen tillsammans med de äldre. Det handlar om att ha en bra arbetsorganisation.

Trots allt en ganska dyster rapport tio år efter att Kommunal presenterade sina krav.
Har Kommunal några nya vägar att nå framåt, när ni länge gått på pumpen?
– Huruvida vi gått på pumpen kan man värdera. Politiska beslutsfattar måste i alla fall våga ta och genomföra beslut. Här finns idag brister i kommunerna. Möjligheten till heltid kommer att avgöra om ungdomarna väljer den här branschen.
– Kanske måste skatten också höjas. Man kan inte få mera om man inte också är med och betalar.
Skandalerna inom äldreomsorgen om vanvård kopplar hon ihop med politiska beslut där nivån för kvalitén satts.
– Det kan inte vara så att Kommunals medlemmar ska behöva stå i fronten och ta emot all kritik för att man inte har fått rätt förutsättningar att göra sitt jobb, säger hon.