I det ena fallet gällde det tre medarbetare vid Bohuslänningen. Tidningen gjorde avdrag på bonusen under de månader medarbetarna varit föräldralediga år 2006. Detta är inte diskriminering enligt arbetsdomstolen som anser att bonus kan betalas i proportion till hur mycket medbetare har arbetat under året.

Samma resonemang har domstolen i målet som rör en föräldraledig kvinna anställd hos den medicintekniska koncernen Stryker.
Kvinnan tvingades på grund av värk och fara för fostret ta ut havandeskapspenning. Då fick hon inte den löneutfyllnad som företaget betalar ut vid sjukdom.
När kvinnan senare tog ut sin föräldraledighet upphörde företaget med att betala in pensionspremier för henne.
Företaget agerade korrekt anser arbetsdomstolen och dömer diskrimineringsombudsmannen att betala arbetsgivarnas rättegångskostnader, cirka 350 kronor till Syker och cirka 150 000 kronor till Bohuslänningen/Tidningsutgivarna.