Före jul lämnade utredaren Claes Stråth sin utredning om hur spelreglerna på arbetsmarknaden bör utformas för att kunna fungera i den europeiska gemenskapen. Det är bra att utredningen visar att vår modell, där fackföreningar och arbetsgivare förhandlar om löner och arbetsvillkor, också bedöms kunna gälla även i framtiden. Men samtidigt öppnar den upp för en oseriös konkurrens genom falska avtal.
Förslaget innebär att de fackliga organisationerna kan använda konfliktåtgärder för att uppnå avtalens miniminivåer och att arbetsgivaren garanterar att de villkor som gäller motsvarar minimikraven i våra avtal. Men i prak-tik­en blir sådana garantier svåra för de fack­liga organisationerna att kontrollera. Vi ser en uppenbar risk att vi inte längre klarar av att hävda svenska löner som norm för arbete som utförs i Sverige. Vilket kan leda till lägre löner för alla.

Utredningens förslag löser alltså inte alla problem. Dessutom öppnar lagen för kryphål som ger oseriösa företag möjlighet att dumpa löner och andra arbetsvillkor genom att visa upp falska anställningsbeslut eller avtal. Vi kräver därför att arbetsmarknadsminister Littorin nu måste bestämma sig för vad han ska göra på hemmaplan för att undanröja hoten om lönedumpning och illojal konkurrens. Effekterna kan annars bli att arbetare från andra länder kommer att ställas helt utan skydd i Sverige. Vi ser redan idag hur människors liv och hälsa sätts på spel när det slarvas med skyddsutrustning och kontroller.

Det svenska kollektivavtalet
har inneburit lugn och ro på den svenska arbetsmarknaden. Vi har kunnat bygga upp ett välfärdssystem och skapat anständiga villkor på arbetsmarknaden. Moderaterna har sagt att de vill försvara de svenska kollektivavtalen. Nu vilar det ett tungt ansvar på den borgerliga regeringen att med kraft agera inom EU för att visa att man menar allvar med dessa vackra löften. <br>

Christina Axelsson, Lennart Axelsson, Caroline Helmersson-Olsson, Christina Zedell