Lönekartläggningen görs varje år med de olika facken som referensgrupp.
– Kommunen har själv gjort jobbet och vi har bara följt arbetet, säger Ingrid Karlsson, ordförande i Kommunals sektion.

Det är jämställdhetslagen som ställer krav på att arbetsgivaren ska jämföra, kartlägga och analysera osakliga löneskillnader mellan likvärdiga jobb. Man jämför ansvar, arbetsinsats, kompetens och arbetsförhållanden.
När det gäller en annan grupp med likvärdiga jobb enligt värderingen, sjuksköterskor och ingenjörer skiljer det däremot 1200 kronor mer till den mansdominerande ingenjörsgruppens fördel.
Men kokerskorna får nu sin lön retroaktivt justerad från september 2008.