”den plutoniumfyllda sanden gör mig yr,
solens sänder ut sina strålar likt en laser,
jaga bländas av neonljusen”