– Avdelningarna har närheten till de papperslösa, och kunskap­-en. Från förbundet har vi uttalat vårt stöd och sagt att det är en viktig fråga, säger Ylva Thörn, Kommunals ordförande.
Vår kartläggning (se sidan 15) visar att sex avdelningar är positiva, medan övriga inte har tagit ställning i frågan. Ingen avdelning säger nej.

Papperslösa arbetare finns inom Kommunals avtalsområde. Därmed är frågan relevant att ta upp.
– De kan ha bott här i många år, arbetat och betalat skatt, och bidragit till vårt välstånd. Vi ska som facklig organisation stå upp för dem och ge det stöd vi kan, säger Ylva Thörn.

I Kommunals stadgar
finns inga krav på uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att bli medlem.
Däremot kan det finnas andra praktiska problem. Ylva Thörn medger att hon inte har tillräckliga kunskaper.
– Det bygger också på att man vill bli företrädd av oss. Det här är en ny fråga. Vi måste pröva oss fram. Vi kan inte ta på oss ett uppdrag vi inte kan utföra, säger hon.
Formellt sett är det alltså fritt fram för avdelningarna att ta in papperslösa som medlemmar.  Stadgarna förbjuder det inte.

Marcelo Rojas Espinoza är ledamot i Kommunals förbundsstyrelse och arbetar med inte­grationsfrågor i Stockholms­avdel­ningen.
– Ja, i princip skulle man kunna göra det. Vi har inte tagit upp frågan. Jag vet inte om det finns några hinder, säger han.

Kommunal Stockholm
håller i stället på att undersöka hur de kan hjälpa till med det fackliga center för papperslösa som har startats i staden.
Centret är ett ­sam­arbete mellan ett flertal fackförbund och finns för stöd och rådgivning åt papperslösa arbet­-are.
Andra inom Kommunal är skeptiska. Facket måste alltid anmäla svartarbete, även om det innebär att arbetare blir utvisade, säger Tommy Setzman, ombuds­man i Kommunal Stock­holm.
– Kommunal kan inte skydda illegal arbetskraft. För att sätta dit arbetsgivarna måste vi avslöja dem, säger han.

Ylva Thörn är
av motsatt åsikt. Kommunal ska inte lägga sig i om medlemmarna har laglig rätt att vistas i landet eller inte.
– Det är inte vår sak att agera polis. Vi ska inte göra den typen av värdering. Vi ska se vad vi kan göra för att alla som utför ett arbete får betalt för det. Att vi upprätthåller nivåerna i kollektivavtalet, säger hon.

Alltså är det möjligt att Kom­munal snart organiserar papperslösa arbetare. Det fackliga arbetssättet måste i så fall utvecklas för att klara av den uppgiften.
– Att vi har startat så smått innebär ju ändå att vi tror att vi kommer att kunna göra något. Men på vilket sätt, i vilken omfattning och hur? Vi måste få erfarenheter och ta lärdom, säger Ylva Thörn.