– Det är inte människor som åker hit på en räkmacka. Det är folk som har flytt för sina liv, säger Bengt Sandberg, ombudsman i Fastighets avdelning 1, Stock­holm.
Fastighetsanställdas förbund har i dagsläget en handfull papperslösa medlemmar. En vanlig kritik handlar om att facket måste ha nolltolerans mot svartarbete.
– Det har vi också. Men det är arbetsgivaren som ska sättas dit. Att inte göra något åt situationen är också att legitimera svartarbete. Även svenskar utnyttjas i svartjobb. Vi kräver inte att få se deklarationen när folk söker medlemskap, säger Bengt Sand­berg.

Både inom Fastighets
och andra LO-förbund har det tidigare förekommit att facket har rapport­-erat papperslösa till polisen. Ett tillvägagångssätt som Bengt Sandberg helt tar avstånd ifrån.
– I vissa fall har arbetsgivaren gått fri och de papperslösa har utvisats. Så får det inte gå till. Numera utgår vi alltid från då de papperslösa själva ber om hjälp. Allt ska ske på deras initiativ, säger han.

De flesta förhandlingarna för papperslösa arbetare handlar om att kräva in uteblivna löner. Facket har då kontaktat arbetsgivaren och krävt in pengarna.
– Vi har bara ringt upp och sagt att vi har en medlem som inte fått rätt lön. Det har räckt hittills. Problemet blir när vi får ett nej, säger Bengt Sandberg.
Eftersom de papperslösa risk­erar utvisning kan de inte driva frågor i domstol. Det gäller då att hitta nya vägar.
– Vi får lära oss hur vi ska gå till väga. Det är som att vi är tillbaka i arbetarrörelsens vagga, säger Bengt Sandberg.

I SAC har de gått steget längre. Ett exempel är fallet med restaurangen Lilla Karachi i Stockholm, där facket efter flera månaders kamp lyckades få arbetsgivaren att betala uteblivna löner.
– Det började med en traditionell förhandling. När det inte fungerade bestämde vi oss för att dela ut flygblad utanför restaurangen. Det ledde till att vi bestämde oss för en blockad. Det satte press på arbetsgivaren, säger Lotta Holmberg från SAC.
I värsta fall sätter SAC arbets­platserna i blockad. Däremot börjar de alltid förhandlingsvägen.
– Vi lämnar in en vanlig förhandlingsframställan med stöd av MBL. Eller ett mer informellt brev där vi skriver att vi har medlemmar på arbetsplatsen och framför våra krav, säger Lotta Holmberg.

Varken Bengt Sandberg
eller Lotta Holmberg tycker att de genom sitt agerande legitimerar illegal arbetskraft. En ökad facklig organisering kan bara få positiva effekter. Givetvis leder det ­där­emot till dyrare arbetskraft.
– Alla vill äta kebab för 20 kronor. Men skulle de ha lön enligt avtal skulle det bli dyrare, säger Lotta Holmberg.
Bengt Sandberg vill på längre sikt kämpa för att de papperslösa som finns i Sverige ska få papper. Det måste även drivas politiskt.
– När vi har medlemmar som är papperslösa, så måste vi också kräva att de inte blir utvisade. Jag ska ta upp det med socialdemokraterna, säger Bengt Sand­berg.