– Jag hoppas på att man börjar med det lilla, tar cykeln oftare, tänker på vad man köp­er och släcker en lampa, säger Lena Forsell, miljöstrateg, Uppsala kommun.
Uppsalas resepolicy ska ses över, miljöombuden inom barn- och äldreomsorgen ska få mer utbildning i energianvändning.