– Det blir full fart inför parlamentsvalet till EU i juni. Vi ska verka för att det blir fler kvinnliga ledare och stötta kvinnor i Europa så att de vågar säga: Vi vill bli ledare, säger Inger Segelström, socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet och en av de aktiva i nätverket.
Nätverket ”Females in front” är en massiv kampanj för att få in fler kvinnor på beslutande positioner. Detta med tanke på att fyra toppjobb ska tillsättas, likaså nya kommissionärer, gruppledare och ledamöter i utskotten.
Kampanjen är tvärpolitisk och har startats av den danska socialdemokraten Christel Sandemose.

Redan i höstas påpekade EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström att ingen kan undgå att lägga märke till könsobalansen på de beslutande posterna inom EU.  En och annan kvinna, såsom Tysklands förbundskansler Angela Merkel, skymtar fram bland de kostymklädda männen. Det är dags att bryta den manliga könsdominansen och släppa in kvinnor på de poster, där de viktiga besluten fattas, sa hon.

Efter valet till parlamentet ska en ny ordförande för kommissionen utses samt en talman för parlamentet. Sedan är det dags för en ordförande för Europeiska rådet och en representant för utrikes och säkerhetspolitik, om/när Lissabonfördraget går igenom. Men de namn som figurerar som tänkbara kandidater är idel män, såsom Storbritanniens exminister Tony Blair och andra, exempelvis utrikesminister Carl Bildt. I dagslägen är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster, trots att nätverket anser att kvinnor är lika kvalificerade.

Kommissionen har, sedan den bildades, inte haft en enda kvinna som ordförande.
Nu strävar nätverket att samla minst en miljon namnunderskrifter för då tvingas kommissionen att ta upp frågan enligt principen om deltagardemokrati i Lissabonfördraget. Hittills har nära 145 000 samlats in.
– Fler kvinnor måste in i Europapolitiken. Vi är hälften av invånarna. När vi drev en annan politik i Sverige blev det en stor skillnad. Vi fick bland annat en lagstiftning om våld mot kvinnor och kunde synliggöra kvinnors villkor på arbetsmarknaden på ett annat sätt, säger Inger Segelström och åsyftar ”Varannan Damernas” 1994. Då bestämde sig socialdemokraterna för att varannan kandidat på valsedeln skulle vara en kvinna.

Sverige har idag en ledande position när det gäller jämställdhet, där 47 procent i riksdagen är kvinnor. Uppenbart är dock att förändringarna främst måste börja på nationell nivå i de 27 medlemsländerna, där bara en premiärminister är kvinna och resten är män.
Bara Finland har en majoritet av kvinnliga ministrar.

* I Europakommissionen är 67 procent män, 33 procent kvinnor.
* I Europaparlamentet är 69 procent män, 31 procent kvinnor.
* I den Ekonomiska och sociala kommittén är 77 procent män och 23 procent kvinnor.
* I de 27 nationella parlamenten är 76 procent av ledamöterna män och 24 procent är kvinnor.