Av måltidspersonalen har 17,6 procent utländsk bakgrund och av undersköterskorna 15,5 procent.

I landstingen är läkarna den yrkesgrupp där flest har utländsk bakgrund med 26,2 procent. Lokalvårdarna kommer på andra plats med 25,1 procent.
Andelen anställda med utländsk bakgrund i kommuner och landsting ökade marginellt i fjol. Allt enligt SKL och SCB.