– Vi som jobbat i yrket sedan länge riskerar att hamna utanför, fortsätter hon.

Regeringen kräver att man ska ha arbetat oavbrutet i tio år och för en kvinna som fött ett eller fler barn betyder det  17-18 år.
Regeringen vill genom lagförslaget skapa en effektivare och säkrare vård, vilket i sin tur leder till bättre djurhälsa och ett förbättrat djurskydd. Fler yrkesgrupper inom djursjukvården behörighetsregleras, till exempel genom legitimation, och får rätt att utföra behandlingar utan att veterinären bär ansvaret.
Att fler yrkesgrupper legitimeras ökar också tryggheten för den som måste söka vård för sitt djur.

– Jag vill se att kompetensen som finns hos personalen som jobbar med djursjukvård verkligen kommer till sin rätt. Genom att legitimera djursjukskötare och ge dem rätt att självständigt utföra vissa behandlingar, kommer veterinärerna att frigöras till andra, mer specialiserade uppgifter, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.
– Det finns inget fastställt ännu, inga övergångsregler är skrivna, säger Helene Loor, Jordbruksverket. Vi vet att det finns mycket oro bland de anställda och vi ska ta hänsyn till alla synpunkter.