SVAR: De flesta tillsvidareanställda medlemmar i Kommunal får lönen utbetald innevarande månad. För arbete i maj exempelvis, får du lön för hela maj månad innan du arbetat månaden ut.
Man gör vanligen tillägg för obekvämt arbete eller drar av för sjukdom månaden efter och säger då att lönen är preliminär, det vill säga att lönen för maj korrigeras i juni.
Enligt domar från Arbetsdomstolen kan arbetsgivare korrigera lön upp till flera månader efter utbetalning. Men din arbetsgivare upptäckte den felaktiga utbetalningen åtta månader efteråt.
Det har då gått för lång tid för att det ska kunna kallas för eller hävdas korrigering. I stället ska kvittningslagen tillämpas (läs mer på exempelvis www.arbetsgivarverket.se). Du ska absolut kontakta den sektion du tillhör för att reda ut om allt gått riktigt till.