Nästa år ska alla svenskar kunna välja vilken vårdcentral de vill anlita.
I Halland, Stockholm och Västmanland finns redan vårdval och Läkarförbundet har nu genomfört en enkät som besvarats av läkare i dessa landsting.
Mer än 8 av 10 läkare i Stockholm uppger att vårdvalet gör det svårare att prioritera patienter med stora och kroniska vårdbehov. I Halland är motsvarande siffra lite mer än 7 av 10 och i Västmanland nära 7 av 10.
I undersökningen är läkarna som helhet ganska kritiska till vårdvalsmodellerna, enligt Läkarförbundet. Den ideala modellen har ännu inte tagit form. Det måste till exempel bli mer fördelaktigt att satsa på de svårast sjuka och det förebyggande arbetet måste löna sig bättre.

I Halland får läkarna en högre fast ersättning från landstinget för varje patient som valt just deras vårdcentral. I Stockholm får läkarna betalt per besök, vilket gynnar många korta besök. Nära 9 av tio läkare i Stockholm anser att korta besök gynnas för mycket. Läkarna i Stockholm känner också mest stress att korta besöken.
Vid en sammanvägning står Halland som vinnare medan Stockholm och Västmanlands modell kommer ganska långt efter. Andelen läkare som anser att vårdval kommer att leda till bättre närsjukvård är också högst i Halland.

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) har
tidigare sagt i KA att vårdvalet inte kommer att missgynna människor i socialt utsatta områden och att vården blir mer tillgänglig.
– Det som bekymrar mig är att läkarna slår larm om att de inte kan ge patienter i socialt utsatta områden den service de behöver och att politikerna inte vill ta till sig hur verkligheten ser ut, säger Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande i en kommentar. Ylva Thörn säger att även Kommunals medlemmar, som bor i dessa områden, riskerar att komma i kläm.

Socialmedicinaren och läkaren Jan Halldin i Danderyd är kritisk till att vårdvalet nu ska
genomföras i hela landet, när det pågår vårdvalsförsök vars resultat är omstridda och oklara.
– Det är även allvarligt att vissa läkare, de som vill tjäna pengar, kan själva lägga upp en behandling som gynnar deras inkomster. Så kan exempelvis en läkare kräva att en patient gör täta blodtryckskontroller och ta betalt för det, fastän det kanske inte är nödvändigt. Det i sin tur bäddar för en vård som är kostnadsdrivande, säger han.

Regeringen tänker införa vårdval inom primärvården över hela landet. Privata vårdgivare ska fritt kunna etablera sig och få offentlig ersättning. Lagen väntas träda i kraft från 1 januari 2010.
Socialdemokraterna har lovat riva upp lagen om de vinner valet. Kommunal har sagt nej till obligatoriskt vårdval.