– Arbetslösheten är större nu än tidigare och vi ser ett större tryck på kommuner och landsting. Vi följer utvecklingen fortlöpande men vi tjänar ingenting på att höja avgiften, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande samt ordförande i a-kassans styrelse.
A-kassor med många arbetslösa medlemmar betalar högre avgifter till staten än kassor med låg arbetslöshet.  Under december månad hade Kommunals a-kassa 28 910 ersättningstagare.
Hur mycket måste arbetslösheten öka för att ni ska tvingas höja avgiften?
– Ett antal tusen fler i månaden än vad vi har nu. Jag skulle tro uppemot 35 000 personer innan vi måste justera avgiften.
Och hur stor blir höjningen om antalet arbetslösa blir 35 000 personer?
– Det får vi se. Vi har ett eget kapital som buffert och vi tar i första hand av de pengarna för att undvika att höja avgiften. Vi tror att vi kan klara oss med bufferten året ut, säger Anders Bergström.

Från 1 juli sänks avgiften till a-kassan med 50 kronor, efter ett beslut från regeringen. Men eftersom antalet arbetslösa i en a-kassa påverkar hur mycket kassan ska betala till staten, och därigenom den avgift kassan måste ta ut av sina medlemmar, blir den ökande arbetslösheten dyrare för kassorna.
Kommunal hoppas att hela 50-lappen ska komma medlemmarna tillgodo, men det beror helt på hur hög arbetslösheten blir:
– Ökar arbetslösheten dramatiskt, låt säga att den ligger på det dubbla om ett halvår, tvingas vi kanske använda en del av 50-lappen, säger Anders Bergström.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 har Kommunals a-kassa minskat sitt medlemsantal med 14,2 procent.
Vid årsskiftet 2008/2009 hade Kommunals a-kassa 511 549 medlemmar.
Trots att det stora raset har avstannat är det fortfarande fler medlemmar som lämnar Kommunals a-kassa än nya som tillkommer.
– Vi har tappat många medlemmar också under 2008 och det är naturligtvis oroväckande även om det har planat ut nu mot slutet. Nu måste vi ut och prata med potentiella medlemmar på arbetsplatserna, säger Anders Bergström.
Det senaste året stannade medlemsminskningen på 3,8 procent för att den senaste månaden hamna på 0,2 procent, visar färsk statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Det finns andra a-kassor som har vänt trenden och får fler medlemmar. Ser man till antalet i alla a-kassor ökade antalet medlemmar under fjärde kvartalet 2008 (för första gången sedan 2006). Nio arbetslöshetskassor visar plussiffror för de tre sista månaderna förra året, den fristående Alfa-kassan står för den största ökningen.
De a-kassor som fortfarande har den största minskningen av medlemmar har också de högsta medlemsavgifterna för arbetande medlemmar, till exempel Hotell- och restauranganställdas och Musikernas.