EU–kommissionen har nu svarat på uppmaningen från Europaparlamentet om att agera för att förhindra social dumpning när företag konkurrerar i andra EU–länder med lägre löner och arbetsvillkor.

Det är enligt EU:s regler bara kommissionen som får lämna förslag om nya regler, direktiv och förordningar. Men kommissionen svarar parlamentet att den inte tänker föreslå någon översyn av utstationeringsdirektivet.

Detta direktiv talar om vilka krav som får ställas när det gäller löner och arbetsvillkor för löntagare som tillfälligt utför arbete i ett annat EU–land.

Kommissionen motiverar sitt beslut med att EU–ländernas arbetsmarknadsministrar inte vill ha en översyn av direktivet. Istället vill kommissionen avvakta fortsatt analys av de domar där EG–domstolen säger att det inte är tillåtet att kräva mer än värdlandets minimilöner och minimivillkor för anställning.

En av dessa domar, Lavaldomen, handlar om Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm där den lettiske entreprenören vägrade att skriva på svenskt kollektivavtal.
LO anklagar i ett pressmeddelande att kommissionens ordförande, Barosso, för att ha valt en politik mot de europeiska löntagarna.

– Det är inte acceptabelt att en ordförande för EU–kommissionen så uppenbart och så obekymrat väljer att motarbeta de europeiska löntagarnas intressen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i pressmeddelandet.

I uppmaningen från Europaparlamentet finns krav om ett socialt protokoll i anslutning till fördraget. Protokollet ska garantera löntagarnas rättigheter när företag rör sig fritt över EU–ländernas nationsgränser. Kommissionen har inte kommenterat detta krav.

– Det är oerhört märkligt att kommissionen inte tar kraven på ett socialt protokoll på allvar. På sikt riskerar frågan om balansen mellan fackliga rättigheter och de ekonomiska friheterna att utvecklas till en ödesfråga för EU, säger Wanja Lundby Wedin.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet som bland annat ska godkänna förslag till en ny EU–kommission.
Wanja Lundby–Wedin, som också är ordförande i Europafacket, säger i pressmeddelandet att frågan om översyn av utstationeringsdirektivet är central när det gäller att ta ställning till om den nya kommissionen bör godkännas.